Vilkår for bruk

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR THECASUALLOUNGE – NORGE

Sist oppdatert den 28. september 2016

 

Innledning:

Disse generelle forretningsbetingelsene (heretter «vilkårene») beskriver vilkårene for bruk av tjenesten med merkenavnet TheCasualLounge. Tjenesten leveres av iMedia888 GmbH med forretningskontor i Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim i Tyskland, via domenet www.thecasuallounge.no. De følgende vilkårene regulerer forholdet mellom brukere (heretter kalt «brukere», «medlemmer», «du», «din») på den ene siden og iMedia888 GmbH (heretter kalt «TheCasualLounge», «vi», «oss», «TCL») i forbindelse med bruk av portalen TheCasualLounge (heretter kalt «nettstedet» eller «nettstedene») og det relaterte tjenestetilbudet på den andre siden. Tilgang til tjenestetilbudet skjer gjennom nettstedet og mobilappene til TheCasualLounge. Alle besøkende til nettstedet refereres til i det følgende som «brukere» eller «medlemmer».

 

1. BRUK AV NETTSTEDENE

a) Forutsetninger for bruk

TheCasualLounge er et møtested for voksne. Du må derfor være minst 18 år for å bli medlem av TCL og kunne bruke det relaterte tjenestetilbudet.

Ved å bruke tilbudene erklærer du at du oppfyller de juridiske forutsetningene for å kunne inngå denne avtalen og de tilhørende reglene, og at du ikke krenker noen rettigheter eller bestemmelser i landet hvor du bor. Du er selv ansvarlig for at du overholder gjeldende lokale lover og forskrifter.

b) Innholdsregler

Du kan legge ut forskjellig innhold på TheCasualLounge,  bl.a. bilder, beskrivelser av deg selv, meldinger (heretter kalt «innhold»).

Når du laster opp innhold til TheCasualLounge, er innholdet fritt og direkte tilgjengelig for hele samfunnet. Uttrykkelig unntatt er dine personopplysninger, som f.eks. e-post og adresse, samt eventuelt betalingsinformasjon som bankkonto- og kredittkortinformasjon.

Det er derimot IKKE tillatt å LEGGE UT eller SENDE informasjon som:

          i.       inneholder ord eller uttrykk som kan oppfattes som støtende, krenkende eller aggressive

         ii.       er pornografisk eller strider mot menneskeverdet på noen måte

        iii.       fremmer rasisme eller sexisme

        iv.       enhver form for ulovlige aktiviteter som fremmer terrorisme eller oppfordring til rasehat

         v.       er nedsettende

        vi.       er rettet mot kommersielle aktiviteter (inkludert bl.a. salg, konkurranse og reklame, lenker til andre nettsteder eller Premium-telefonnummer)

       vii.       involverer sending av søppelpost eller uønsket post

      viii.       inneholder alle typer spionprogrammer, annonseprogrammer, virus, ormer eller andre typer skadelig programvare som har som formål å skade program- og maskinvare eller tilegne seg personopplysninger på  TheCasualLounge eller andre steder

        ix.       i seg selv eller ved at det legges ut krenker tredjeparts rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter og personvern).

Hvis du bryter med reglene ovenfor, forbeholder TheCasualLounge seg retten til å slette eller sperre kontoen din med umiddelbar virkning. Dette gjelder også dersom du har et VIP-medlemskap. I slike tilfeller vil ikke abonnementsgebyrene bli refundert, verken helt eller delvis .

I tillegg til det som allerede er nevnt, må du ikke legge ut personlig informasjon, som f.eks. kontoinformasjon, på profilsiden din ettersom andre kan bruke denne informasjonen til å forårsake skade. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, gjør du det på eget ansvar!

Du har heller ikke rett til å bruke andre personers personopplysninger til kommersielle formål, å sende søppelpost og andre ulovlige aktiviteter. Ved slik misbruk av informasjon forbeholder TheCasualLounge seg retten til å slette eller sperre kontoen din med umiddelbar virkning.

Hvis du ikke ønsker at andre skal få tilgang til innholdet ditt, bør du ikke laste det opp på TheCasualLounge. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, redigere og begrense tilgangen til innhold du har lastet opp til TheCasualLounge, uten forpliktelse eller forvarsel og uten ansvar overfor deg. Vi er ikke forpliktet til å vise eller bekrefte riktigheten av innholdet du har lastet opp til TheCasualLounge. Vi er heller ikke forpliktet til å overvåke din eller andres bruk av nettstedet.

Når du legger ut innhold på TheCasualLounge, garanterer du at du har eksklusiv bruksrett til innholdet. Du sier deg også enig i at dette innholdet skal være tilgjengelig for alle andre brukere av nettstedet i kontaktøyemed. Omvendt har du også fordelene av tilgang til det innholdet andre brukere har gjort tilgjengelig i kontaktøyemed.

Alt innhold som ikke tilhører brukere (inkludert all tekst, grafikk, varemerker, logoer, lyd og kunstverk) er vår eiendom. Dette innholdet er regulert eller lisensiert av oss, og er beskyttet av varemerkerettigheter, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter.

Når det gjelder innholdet på TheCasualLounge, har du ingen rettigheter til det, og forplikter deg til å bruke innholdet på en slik måte at det ikke krenker tredjeparts rettigheter. Det betyr at du, uten begrensning av det foregående, ikke kan kopiere, modifisere, tilpasse, distribuere, publisere eller selge innhold fra TheCasualLounge, med unntak av ditt eget personlige innhold.

 

2. BETALINGSTJENESTER

a) Generelt

Vi forbeholder oss retten til å utvide eller begrense det nåværende tjenestetilbudet til enhver tid. De resulterende endringene er også underlagt disse vilkårene. På slutten av registreringen gjør vi oppmerksom på våre gjeldende vilkår og ved å klikke på «Fullfør registreringen» godtar du disse vilkårene. Registreringen er forøvrig gratis.

Opprettelsen av profilen og mange av de grunnleggende funksjonene på nettstedene er prinsipielt gratis.

Du må registrere deg for å kunne bruke nettstedene våre. I den grad en TheCasualLounge iOS-app, Android-app eller et annet mobilt operativsystem er tilgjengelig, anbefales det å laste ned appen fra den aktuelle app-butikken først. Registreringen er generelt gratis, og du inngår i denne forbindelse et gratis kontraktsforhold med TheCasualLounge som er underlagt disse vilkårene. De grunnleggende tjenestene du får tilgang til ved å registrere deg, som for eksempel muligheten til å motta kontaktforslag, er også gratis.

For å kunne ta kontakt med medlemmer, må du imidlertid kjøpe en av våre Premium-tjenester (heretter kalt «VIP»). Dette gir deg en VIP-status, og ubegrenset tilgang til alle Premium-funksjoner. Hvis du kjøper en betalingstjeneste, som f.eks. et 3 måneders abonnement, gir du TheCasualLounge og betalingsleverandøren din autorisasjon til å lagre kredittkortinformasjonen din og annen relevant betalingsinformasjon. Informasjonen blir kun lagret i den hensikt å kunne gjennomføre elektroniske betalinger. Dessuten lagres informasjonen inntil kontrakten er avsluttet. Deretter sletter vi og betalingsleverandøren informasjonen.

Ved kjøp av en VIP-tjeneste samtykker du i å betale kostnadene forbundet med kjøpet av betalingstjenestene ved forfall, inkludert de eventuelle periodiske abonnementsgebyrene. Du samtykker videre i å betale alle påløpte renter og inkassokostnader ved en eventuell forsinket betaling. Ingen av våre gebyrer er refunderbare med mindre (i) det er pålagt ved lov eller (ii) TheCasualLounge innvilger dette av ren høflighet. Prisen for betalingstjenestene må betales på forhånd. Prisen på betalingstjenestene kan endres når som helst, men er alltid oppgitt og beskrevet på de respektive tjenestesidene. Prisene er alltid inkludert lovfestet merverdiavgift.

b) Betalingsmåter

For å kunne nyte Premium-tjenestene på TheCasualLounge så enkelt som mulig, tilbyr vi medlemmene våre ulike betalingsmåter. Disse omfatter særlig kredittkort (Visa og MasterCard).  I Tyskland og Østerrike, tilbyr vi direktedebitering i tillegg. Du kan selv velge hvilken av disse betalingsmetodene du ønsker å bruke. Hvis betalingen via den valgte betalingsmåten blir avvist av betalingsleverandøren, samtykker du i å betale alle utestående beløp på vår oppfordring. Betalingen kan gjennomføres med en annen betalingsmåte eller via bankoverføring. Hvis du ikke sier opp en betalingstjeneste i tide eller fortsetter å bruke betalingstjenestene våre, har vi rett til å belaste de aktuelle beløpene via din valgte betalingsmåte.

c) Automatisk fornyelse 

HVIS DU BETALER FOR ET VIP-ABONNEMENT MED AUTOMATISK FORNYELSE VIA EN AV DE TILGJENGELIGE BETALINGSMETODENE PÅ NETTSTEDET OG IKKE SIER OPP ABONNEMENTET SOM BESKREVET I AVSNITT 2 (D) FØR UTLØPET AV TIDSFRISTEN, BLIR ABONNEMENTET AUTOMATISK FORLENGET MED EN PERIODE TILSVARENDE DEN OPPRINNELIGE ABONNEMENTSPERIODEN. DET BETYR F.EKS. AT ET 3 MÅNEDERS ABONNEMENT FORLENGES MED NYE 3 MÅNEDER.

d) Oppsigelse

Tjenesten kan sies opp når som helst. Følgende metoder kan brukes til dette formålet: Faks, rekommandert brev eller e-post.

 Følgende oppsigelsestid gjelder for tjenestene våre:

       -    Spesialkampanjer av under 30 dagers varighet: 2 dager før utløpet av kontraktsperioden

       -    1 måneders abonnement: 2 uker før utløpet av abonnementsperioden

       -    3 måneders abonnement: 4 uker før utløpet av abonnementsperioden

       -    6 måneders abonnement: 6 uker før utløpet av abonnementsperioden

       -    12 måneders abonnement: 8 uker før utløpet av abonnementsperioden

Send oppsigelsen av VIP-medlemskapet i henhold til de respektive oppsigelsesfristene til følgende faksnummer: +49 89943992159. Følgende informasjon må være oppgitt i oppsigelsen slik at vi kan identifisere deg i databasen og behandle oppsigelsen: E-POSTADRESSE (DEN E-POSTADRESSEN DU REGISTRERTE DEG MED) KALLENAVN, OPPSIGELSESGRUNN, DIN PERSONLIGE OPPSIGELSES-ID OG UNDERSKRIFT. HVIS DU SIER OPP VIA E-POST MÅ OPPSIGELSEN SIGNERES FØR SKANNING OG DERETTER SENDES TIL OSS PÅ [email protected]. DIN PERSONLIGE OPPSIGELSES-ID FÅR DU KUN GJENNOM NETTSTEDET. ID-EN SENDES IKKE PÅ E-POST. DU FINNER ID-EN VED Å LOGGE DEG INN OG GÅ TIL: «MIN PROFIL»/«INNSTILLINGER»/«REDIGER KONTO»/«SLETT PROFIL OG KONTO». OPPSIGELSER SOM MOTTAS ETTER UTLØPET AV FRISTEN ELLER SOM ER UFULLSTENDIGE (OPPSIGELSEN KAN KUN BEHANDLES NÅR DEN INNEHOLDER ALL INFORMASJON SOM ANGITT OVENFOR) RESULTERER I AT ABONNEMENTET FORLENGES MED EN PERIODE TILSVARENDE DEN OPPRINNELIGE ABONNEMENTSPERIODEN. DU BEHOLDER FORDELENE MED VIP-MEDLEMSKAPET INNTIL VI HAR MOTTATT EN GYLDIG OPPSIGELSE. DU BEHOLDER TILGANGEN TIL PREMIUM-FUNKSJONENE INNTIL DEN VALGTE ABONNEMENTSPERIODEN ER OVER. MED UNNTAK AV DET SOM ER PÅLAGT VED LOV HAR VI IKKE PLIKT TIL Å REFUNDERE DELER AV PRISEN FOR VIP-MEDLEMSKAPET.DET FORELIGGER INGEN RETT TIL KRAV OM REFUSJON AV INNBETALTE BELØP FOR VIP-MEDLEMSKAPET.

Oppsigelsen av VIP-medlemskapet kan, i henhold til ovenstående oppsigelsesfrister, tidligst skje 24 timer etter at medlemskapet er inngått og må gjøres gjennom vår kundeservice. Oppsigelsen trer først i kraft klokken 0.00 på den følgende arbeidsdagen etter at oppsigelsen er mottatt. Grunnen til dette er at kundeservice ikke får tilgang til medlemsinformasjonen i systemet før dette. Kundeservice er åpen for deg og dine forespørsler fra mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 16.00.

e) Aktuelle fakturaopplysninger som kreves

Du er forpliktet til å gi fullstendig, nøyaktig og oppdatert informasjon om deg selv og i faktureringsøyemed, samt å informere oss umiddelbart ved eventuelle endringer. Dette inkluderer endringer i adresse, navn og spesielt fakturaadresse, kredittkortnummer eller kredittkortets utløpsdato. Din plikt til å betale gjeldende gebyrer via din valgte betalingsmåte påvirkes ikke av din manglende overholdelse av denne forpliktelsen.

f) Endring av autorisert beløp

Ved eventuelle avvik mellom beløpet som skal belastes og beløpet som allerede er godkjent for en betalingstjeneste, vil TheCasualLounge informere deg minst 10 dager før beløpet belastes. Du aksepterer at eventuelle utestående beløp kan legges sammen og deretter belastes helt eller delvis på slutten av hver betalingssyklus.

 

3. MOBILTJENESTER

Du kan få tilgang til tjenesten vår og bruke bestemte funksjoner på bestemte mobiltelefoner (heretter kalt «Mobiltjenester»). Tilgang til og bruk av våre mobiltjenester er også underlagt disse vilkårene, og spesielt reglene for håndtering av innhold og eventuelle tilleggsbestemmelser som vises når du bruker mobiltjenestene. Vær oppmerksom på at nedlasting og bruk av mobiltjenestene kan medføre ekstrakostnader (f.eks. fra mobiloperatøren).

 

4. GRATIS PRØVEVERSJON OG KAMPANJER

Fra tid til annen kan vi tilby gratis prøveabonnementer eller spesialtilbud (heretter kalt «kampanjetilbud»). Et eksempel på dette er prøveabonnementer som gir full tilgang til betalingstjenestene våre for en begrenset periode. DU MÅ SI OPP KAMPANJETILBUDET (IHT. AVSNITT 2 (D) OVENFOR) FØR UTGANGEN AV PRØVEPERIODEN FOR Å UNNGÅ Å BLI AUTOMATISK BELASTET FOR EN FORLENGELSE AV ABONNEMENTET.

 

5.  MEDLEMSSAMMENSETNING/VERTER

TheCasualLounge jobber hardt for å sikre at kontaktlistene kun inneholder private brukere som overholder nettstedets regler. For å kunne oppnå dette med høy kvalitet, bruker TheCasualLounge en rekke tekniske og manuelle kontrollmekanismer for å identifisere brukere/medlemmer med uhederlige interesser og umiddelbart ekskludere dem. Brukerne/medlemmene er også kjent med at TheCasualLounge benytter såkalte profesjonelle «verter» for å motivere brukere/medlemmer til å kommunisere med hverandre. Selv om det er snakk om virkelige mennesker vil man ikke kunne møte disse vertene i det virkelige liv. Både brukere og medlemmer kan ta kontakt med vertene når som helst, enten ved å skrive til dem selv eller ved å bli kontaktet av og kommunisere med dem på nettstedet. Brukerne/medlemmene er også kjent med at de vil bli kontaktet av en vert i begynnelsen inntil antallet kontaktforslag har nådd et visst nivå. TheCasualLounge bruker dessuten vertene til å kontrollere at reglene på nettstedet blir overholdt og at den generelle omgangen mellom medlemmene er sivilisert for å sikre at kvaliteten på nettstedet er i samsvar med brukernes/medlemmenes forventninger. Vertene identifiseres ikke separat i systemet.

 

6.  FRASKRIVNINGSKLAUSUL/GARANTI

TheCasualLounge leverer nettstedet, alt innhold og tjenestene som er beskrevet under med forbehold om tilgjengelighet. TheCasualLounge er ansvarlig for forsett og grov uaktsomhet. TheCasualLounge er også ansvarlig for uaktsomt mislighold av plikter som først og fremst er nødvendige for å sikre gjennomføring av kontrakten, hvor et brudd på disse pliktene truer oppnåelsen av formålet med kontrakten og hvis etterlevelse du, som kunde, regelmessig skal kunne stole på. I sistnevnte tilfelle, er vi kun ansvarlig for overskuelige, kontraktstypiske skader. Vi er ikke ansvarlig for annen uaktsom overtredelse enn de pliktene som er nevnt i de foregående setningene.

De foregående unntakene gjelder ikke ved skade på liv, lem eller helse.

Datakommunikasjon via Internett kan med dagens teknologi ikke garanteres å være feilfri og/eller tilgjengelig til enhver tid. Vi er derfor ikke ansvarlig for at nettstedet www.thecasuallounge.no er tilgjengelig hele tiden og uten avbrudd.

TheCasualLounge garanterer videre ikke at (a) tilgangen til tjenestene er sikker, uten avbrudd, fullstendig, alltid tilgjengelig, feilfri eller vil tilfredsstille dine krav eller forventninger, (b) hver feil på tjenestene vil bli rettet eller at (c) tjenestene er fri for virus eller andre skadelige programmer.

Brukeren forsikrer at teksten og bildet som er lastet opp i brukerens profil ikke krenker tredjeparts rettigheter på noen måte.  Brukeren holder også TheCasualLounge skadeløs i denne sammenheng.

 

7.  TVISTER OG SKADEERSTATNING

a) Tvister

Vårt hovedmål er å løse eventuelle tvister så raskt og kundevennlig som mulig. Dersom det skulle oppstå problemer eller tvister ber vi deg derfor først om å ta kontakt med og informere oss om problemet/tvisten før du tar eventuelle rettslige skritt eller tar kontakt med kredittkortselskapet for å bestride belastningene (chargeback). Du kan kontakte oss når som helst på [email protected].

b) Skadeerstatning

Du samtykker i å forsvare og holde TheCasualLounge, selskapets datterselskaper og tilknyttede selskaper, og selskapenes ansatte og partnere skadesløse med hensyn på eventuelle tap, ansvar, skader, kostnader, utgifter eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer, på grunn av eller som følge av (i) din bruk av eller manglende evne til å bruke tjenestene, (ii) brukerinnhold eller materiale du gir eller overfører via tjenestene, (iii) din atferd i forbindelse med tjenestene eller våre brukere, (iv) ditt brudd på noen av vilkårene i denne avtalen, (v) din krenkelse av tredjeparts rettigheter eller (vi) ditt brudd på gjeldende lover, regler eller forskrifter.

 

8. KONTRAKTSVARIGHET

Brukere av en gratistjeneste er ikke bundet til et abonnementsperiode og kan melde seg ut når som helst ved å slette profilen sin. Du kan slette profilen din når som helst ved å logge deg inn og gå til: «MIN PROFIL»/«INNSTILLINGER»/«REDIGER KONTO»/«SLETT PROFIL OG KONTO».

En betalingspliktig kontrakt trer i kraft når du trykker på bestillingsknappen på nettstedet. Kontrakten gjelder inntil den er korrekt avsluttet som beskrevet i avsnitt 2 (d) ovenfor og den resterende kontraktsperioden er over.

a) Opphør fra TheCasualLounges side

TheCasualLounge kan når som helst og etter eget skjønn sperre, deaktivere eller slette brukerkontoen din og tilgangen til de tilknyttede tjenestene. Dette kan gjøres uten forvarsel og uten begrunnelse (inkludert, uten begrensning, blokkering av brukere eller medlemmer fra bestemte IP-adresser). Du må spesielt overholde reglene som beskrevet i avsnitt 1 (b) ovenfor. Vi kan også fjerne eller blokkere tilgangen til brukerinformasjonen din, innhold eller informasjon du har lagt ut på nettstedet vårt, samt all annen informasjon. Dersom tilgangen din til noen av tjenestene skulle bli slettet eller blokkert, f.eks. som følge av brudd på denne avtalen, påfallende negativ atferd eller klager fra en tredjepart, samtykker du i at alle betalte betalingstjenester ikke skal refunderes, med mindre noe annet er fastsatt ved lov,  og at alle utestående beløp umiddelbart forfaller til betaling. Alle avgjørelser om refusjoner gjøres etter TLCs eget skjønn.

b) Opphør fra din side

I tillegg til retten til å si opp abonnementet ditt, kan du når som helst og uten å oppgi grunn deaktivere eller slette brukerkontoen din. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til [email protected]. Med mindre noe annet er fastsatt ved lov eller bestemmelser i denne avtalen, har du ikke rett til å kreve refusjon eller en godskrift for betalingstjenester du allerede har betalt.

 

9. REKLAME OG ANDRE TREDJEPARTER

Tjenestene våre kan inneholde tilbud og reklame fra tredjeparter, samt annen informasjon fra og lenker til tredjeparts produkter og tjenester. Dine transaksjoner og korrespondanse med leverandører av slike produkter og tjenester er utelukkende underlagt leverandørens bestemmelser og regulerer således leverandørens forhold med deg. TheCasualLounge er på ingen måte ansvarlig for eventuelle funksjoner, innhold, reklame, produkter, tjenester eller annen informasjon fra tredjeparter. Du samtykker i at TheCasualLounge ikke er ansvarlig, verken direkte eller indirekte, for tap eller skade som følge av transaksjoner med tredjeparter.

 

10. DIVERSE BESTEMMELSER

Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene er eller blir gjort ugyldige eller er ufullstendige, påvirkes ikke de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene. I den grad bestemmelsene ikke er blitt en del av kontrakten eller er ugyldige, følger innholdet av kontrakten lovens bestemmelser.

TheCasualLounge kan endre disse bestemmelsene og eventuelle andre regler, herunder tjenestetilbudet, uten forvarsel. Endringene trer i kraft når vi har publisert dem på våre nettsteder. Ved en eventuell endring vil TheCasualLounge gjøre brukerne eksplisitt oppmerksom på de respektive endringene. Du har en frist på 8 uker til å fremsette innsigelser mot eventuelle endringer i vilkårene. TheCasualLounge vil uttrykkelig gjøre oppmerksom på eventuelle endringer når det gjelder muligheten til og fristen for å fremsette innsigelser. Hvis du ikke fremsetter noen innsigelser mot endringene i  vilkårene innen den angitte fristen, gjelder de nye vilkårene fra den dagen fristen utløper. Endringene trer i kraft når de er gjort tilgjengelige på nettstedet eller i mobilappen.Vi ber deg derfor om å gjøre deg kjent med den nyeste versjonen av de vilkårene som alltid er tilgjengelige på nettstedet eller i mobilappen. Ethvert besøk på nettstedet eller bruk av appen forutsetter et uinnskrenket samtykke til hver endring. Hvis du ikke samtykker i endringene, er det bare å slutte å bruke tjenestetilbudet vårt.

Hvis du har spørsmål eller forslag, kan du når som helst sende oss en melding på [email protected]. Takk og god fornøyelse med vår Premium-tjeneste: TheCasualLounge!